Website Jacques Bazen

Neuenhaus


Menu

Bezoek aan Neuenhaus, 3 juni 2011


Neuenhaus is een klein oud historisch stadje, strategisch gelegen op de plek waar de Dinkel in de Vecht uitmondt. Vanwege deze ligging werd juist op deze plaats in de Middeleeuwen een kasteel gebouwd, en omdat het grote kasteel van Bentheim in de buurt ligt, kreeg dit kasteel de naam "het nieuwe huis". Deze naam werd ook de naam van de nederzetting die er in de buurt ontstond. Al in de 14e eeuw kreeg de nederzetting Neuenhaus stadsrechten, wat tot verdere groei van het plaatsje leidde. Na de Middeleeuwen werd Neuenhaus verder versterkt, alleen vandaag de dag is er van die fortificaties behalve dan het verloop in het stratenpatroon niets meer over.
Er staan nog wel diverse mooie monumentale panden die iets van het belang van de plaats in het verleden laten zien. Maar waarschijnlijk heeft de perifere ligging van de plaats, vlak aan de Nederlandse grens ervoor gezorgd dat de ontwikkeling min of meer tot stilstand kwam. Ook het verschuiven van de handelsroutes van water (de Vecht) naar de weg zal hier zeker aan bijgedragen hebben.
Naast het Hoogduits wordt er in Neuenhaus ook het Plattdeutsch of Platt gesproken, het zogenaamde Laagduits. Dit is sterk verwant met het Nederlands.

Hervormde kerk van Neuenhaus

 

 

Oude watermolen in Neuenhaus, tenminste de raderen ervan zijn nog over

 

De molensloot en reservoir

 

 

 

Het historische raadhuis van Neuenhaus